Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii (SPRINT)

Harmonogram

W ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii SPRINT aktualnie realizowane są następujące staże:


1. PATRYK KURZEJA "SphereSystems"

41-707 Ruda Śląska, ul. Zjednoczenia 7A

biuro i miejsce stażu: ul. Radoszowska 146, 41-707 Ruda Śląska

21.01.2019-21.05.2019


2. ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

ul. 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów

01.10.2018-01.02.2019


3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ”PORADNIA CHORÓB PIERSI PRACOWNIA USG”

ul. Pszczyńska 12, 43-190 Mikołów

15.10.2018-15.02.2019


4. HYPERVIEW SP. Z O. O,

Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

22.10.2018-22.02.2019


5. CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

03.12.2018-03.04.2019


6. CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

ODDZIAŁ W GLIWICACH

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

03.12.2018-03.04.2019


7. CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

ODDZIAŁ W GLIWICACH

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

03.12.2018-03.04.2019


8. NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ KATOWICE SP. Z O.O.

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

05.11.2018-05.03.2019


9. NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ KATOWICE SP. Z O.O.

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

17.12.2018-17.04.2019


10. NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ KATOWICE SP. Z O.O.

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

17.12.2018-17.04.2019