Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii (SPRINT)

Kontakt

Biuro Projektu mieści się w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI) pok. P/1/14

Harmonogram pracy Biura Projektu:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 10.00 do 14.00

mail: sprint@smcebi.edu.pl


Zespół Zarządzający Projektem:

  • Koordynator projektu: Joanna Stelmaszak

joanna.stelmaszak@smcebi.edu.pl


  • Specjalista ds. staży: Anna Rosik

anna.rosik@smcebi.edu.pl


  • Koordynator merytoryczny projektu: dr hab inż. Michał Mierzwa

michal.mierzwa@smcebi.edu.pl


  • Specjalista ds. finansowych: Justyna Żmija

justyna.zmija@us.edu.pl